Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
Care sunt posibilitatile de reducere a varstei standard de pensionare ?
Este necesara asigurarea sociala ?
Cine sunt persoanele considerate agricultori?
Ce trebuie stiut despre recorelarea pensiilor ?
Cine are dreptul la pensie de urmas ?
Ce conditii trebuie indeplinite pentru obtinerea unei pensii?


Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

  Prima pagină Organigrama
ORGANIGRAMA CADRU A CASELOR TERITORIALE DE PENSII

  ART.5 Casele teritoriale de pensii au următoarea organigramă - cadru ordonta de la stanga la dreapta

DIRECTOR EXECUTIV
 1. Compartimentul Juridic
 2. Compartiment Informatică Comunicare şi Relaţii publice
 3. Compartimentul Resurse Umane
 4. Biroul expertiză medicală
 5. Compartimentul de muncă şi boli profesionale
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
( Direcţia economică şi evidenţă contribuabili)
 1. Compartimentul financiar contabilitate
 2. Compartimentul gestiune bilete de tratament
 3. Serviciul evidenţă contribuabili
 4. Compartimentul achizitii publice
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ( Direcţia stabiliri si plăţi prestaţii )
 1. Serviciul stabiliri prestatii
 2. Compartimentul pensii internaţionale
 3. Serviciul plăţi prestaţii


CASA LOCALĂ DE PENSII

  ART.6 Compartimentele din structura directiilor se pot organiza la nivel de serviciu sau birou in functie de volumul de activitate, de alocaţia bugetară şi cu respectarea normelor de structură stabilite, cu aprobarea preşedintelui CNPP. Structura organizatorica a Casei Judetene de Pensii Sibiu aprobata de Presedintele C.N.P.P. pentru anul 2013, este urmatoarea:

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CASEI DE PENSII SIBIU

Organigrama 2018
Copyright ©2003 - 2019 Casa Judeteana de Pensii Sibiu