Relatii cu publicul: Goie Doina / Tel: 0269.218130
Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
» Legi [ 19 ]
» Ordonanţe de urgenţă [19]
» Hotarâri de guvern [ 21 ]
» Alte acte normative [ 15 ]Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

 » Prima pagină » Legislaţie » Ordonante

Ordonanta nr. 59 din 29.06.2011
   ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 29 iunie 2011

Ordonanta nr. 94 din 28.10.2010
   Ordonanta de urgenta privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensiiDESCARCA ORDONANTA IN FORMAT PDF

Ordonanta nr. 111 din 10.10.2007
   ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006  Descarca...>> Ordonanta nr. 40 din 22.08.2007
   Ordonanta nr. 40 din 22 august 2007
Guvernul Romaniei, Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007


Ordonanta nr. 158 din 17.11.2005
   Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. La data intrarii in vigoare a prezentei se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 136-138 din Legea 19/2000, art. 11 din OUG 96/2003 precum si art 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2004. (M.O. Nr. 1074 din data de 29.11.2005)


Ordonanta nr. 148 din 03.11.2005
   In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de Guvernare, cu
privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice,
pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de
pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a
prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile
sociale asigurate;
din necesitatea imbunatatirii echilibrului social - economic al
familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul
stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al
copiilor;
pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri
care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului
asigurarilor sociale de stat si in aceea a bugetului de stat, fapt ce impune
reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare;
masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor
sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au
o legatura directa cu drepturile de pensie, a fost inclusa in aprilie 2004
in Planul de actiune PAL, ca una din actiunile prevazute pentru realizarea
conditionalitatilor pentru „PAL 2, corespunzator obiectivului specific
„Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii? elemente
care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta;
tinand seama de faptul ca neadoptarea, de masuri imediate, prin
utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a
Guvernului, ar conduce la grevarea, in continuare, a bugetului asigurarilor
sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele
persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc
social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la
imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie
sociala asumate in Programul de Guvernare 2005 – 2008 si in documentele de
pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana,
precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare
necesare aplicarii acestui act normativ; (M.O. Nr. 1008 din data de
14.11.2005)

Ordonanta nr. 4 din 03.02.2005
   privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. (M.O. nr. 119 din 7 februarie 2005).

Ordonanta nr. 107 din 24.10.2003
   Pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea de accidente de munca si boli profesionale.
(M.O. nr. 747 din 26 octombrie 2003)

Ordonanta nr. 36 din 21.05.2003
   Ordonanta de Urgenta privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe beneficiaza de pensie de serviciu daca indeplinesc urmatoarele conditii cumulative de pensionare: au varsta si stagiul complet de cotizare prevazute in legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; au o vechime in diplomatie de cel putin 20 de ani barbatii si 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare.
Se considera vechime in diplomatie vechimea in munca diplomatica desfasurata de membrii personalului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante din strainatate ale Romaniei, precum si perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara. (M.O. nr. 376 din 2 iunie 2003).

Ordonanta nr. 40 din 20.05.2003
   Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. (M.O. nr. 378 din 2 iunie 2003).

Ordonanta nr. 23 din 10.04.2003
   Ordonta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 (M. O.nr. 259 din 14 aprilie 2003).

Ordonanta nr. 9 din 27.02.2003
   Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M.O. nr. 167 din 17 martie 2003).

Ordonanta nr. 147 din 31.10.2002
   Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative.

Cota de contributie individuala de asigurari sociale, prevazuta de Legea nr. 19/2000, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
Diferenta dintre cotele de contributii de asigurari sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta mai sus se suporta de angajator.
Incepand cu luna ianuarie 2003 nu se mai include in cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii si alte categorii de pensii contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.
La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale prevazut de Legea nr. 19/2000 se are in vedere valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.
Punctajul asiguratului, stabilit conform legii, nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea contributiei de asigurari sociale, contributiei pentru somaj, contributiei pentru asigurari sociale de sanatate si contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se vor realiza sub coordonarea Agentiei de colectare a contributiilor, institutie publica cu personalitate juridica ce se va infiinta prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.

Ordonanta nr. 61 din 29.08.2002
   Ordonanta privind colectarea creantelor bugetare (M.O. nr. 644 din 30 august 2002)

Ordonanta nr. 107 din 27.06.2001
   Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

- Modificari si completari:
• sursele de finantare a contributiei individuale de asigurari sociale;
• sanctiunile in cazul neretinerii si nevarsarii contributiei de asigurari sociale;
• drepturile acordate asiguratilor in cazul in care acestora li s-a retinut contributia de asigurari sociale;
• stabilirea, prin hotarare a Guvernului, a criteriilor de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii.
• dreptul personalului navigant din aviatia civila de a beneficia de prevederile art.43 alin.(2) si ale art.44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi;
• modul de calcul al numarului de puncte realizate de someri;
• valoarea unui punct de pensie calculat pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
• suportarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.
(M.O. nr. 352/30.06.2001)

Ordonanta nr. 96 din 21.06.2001
   Ordonanta de urgenta privind controlul contributiilor de asigurari sociale si solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si ale caselor teritoriale de pensii.

- In exercitarea atributiilor ce le revin organele de control au dreptul:
• sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau acte de evidenta ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si pentru determinarea modului de respectare a obligatiilor legale ce revin acestora;
• sa solicite contribuabililor informatiile, explicatiile sau justificarile referitoare la declaratiile ori la documentele supuse controlului;
• sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control;
• sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul.
- In prezentul act normativ sunt prevazute sanctiunile ce se aplica in cazul nerespectarii Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(M.O. nr. 349/29.06.2001)

Ordonanta nr. 49 din 29.03.2001
   Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

- Modificarile si completarile se refera la: omisiuni in textul legii; rectificari ale unor prevederi eronate; corelarea intre articole; explicitarea articolelor pentru evitarea interpretarilor sau pentru acuratetea textului; corelarea cu prevederile din alte acte normative; respectarea principiilor enuntate; prevederi tranzitorii necesare pentru aplicare; punerea de acord cu Programul de Guvernare si Planul de Actiune 2001-2004; solicitari stabilite de comun acord cu partenerii sociali.
(M.O. nr.161/30.03. 2001)

Ordonanta nr. 294 din 30.12.2000
   Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(M.O. nr. 707/30.12.2000)

Ordonanta nr. 41 din 27.04.2000
   Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Valoarea unui punct de pensie se calculeaza pe baza unui coeficient care nu poate depasi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, la data intrarii in vigoare a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Valoarea coeficientului prevazut se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Valoarea unui punct de pensie se calculeaza de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si se actualizeaza in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, ori de cate ori inflatia a crescut cu mai mult de 10% fata de ultima luna in care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului.
(M.O. nr.183/27.04.2000)


Copyright ©2003 - 2024 Casa Judeteana de Pensii Sibiu