Relatii cu publicul: Goie Doina / Tel: 0269.218130
Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
» Legi [ 19 ]
» Ordonanţe de urgenţă [19]
» Hotarâri de guvern [ 21 ]
» Alte acte normative [ 15 ]Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

 » Prima pagină » Legislaţie » Hotarari de guvern

Hotararea nr. 83 din 08.08.2011
   HOTARARE nr. 83 din 2 februarie 2011

Hotararea nr. 1550 din 23.11.2004
   Hotarare privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 , in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000.

Art. 1. Incepand cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate in vederea recalcularii in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. (1) Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecarei pensii aflate in plata sau cuvenite, in conformitate cu prevederile legale.
2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se va realiza in functie de anul inscrierii la pensie, incepand cu cele mai vechi dosare aflate in plata.

Art. 3 Metodologia de efectuare a evaluarii prevazute la art. 1 este cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Pe durata derularii procesului de evaluare si recalculare a pensiilor se autorizeaza redistribuirea, in conditiile legii, a unui numar de posturi pentru casele teritoriale de pensii de la institutiile aflate in subordonarea, sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si contractarea unor servicii ce urmeaza a fi prestate de catre institutele nationale de cercetare aflate in coordonarea acestui minister.

(M.O. nr. 897 din data de 1 octombrie 2004, Partea I).

Hotararea nr. 1006 din 22.08.2003
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna septembrie 2003

Incepand cu luna septembrie 2003, pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 12.041.585 lei, reprezentand echivalentul in lei, la data de 31 august 2003, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hatarari.

Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 2,65%, devenind 2.472.138 lei.(M.O. nr. 618 din 30 august 2003).

Hotararea nr. 1000 din 21.08.2003
   Hotarare pentru indexarea indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

Incepand cu luna septembrie 2003, indemnizatia lunara neimpozabila de 15.000 lei, acordata pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, in baza Legii nr. 309/2002, cu modificarile ulterioare, se indexeaza cu 14% si devine 17.100 lei.
Nivelul indexat al indemnizatiei lunare se utilizeaza, incepand cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate in plata, acordate in baza Legii nr. 309/2002, cu modificarile ulterioare. (M.O. nr. 624 din 31 august 2003).

Hotararea nr. 731 din 28.06.2003
   Hotarare privind aplicarea in luna iulie 2003 a celei de-a patra etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

-In luna iulie 2003 se efectueaza cea de-a patra etapa de recorelare a pensiilor, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.
-De masurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotarari beneficiaza pensionarii pentru limita de varsta cu vechime integrala si pensionarii urmasi ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana la data de 1 ianuarie 1999 si al caror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.
-Incepand cu aceasta etapa, beneficiaza de masurile de recorelare, corespunzator punctajului mediu anual corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001, si acele persoane care, prin adaugarea unor stagii de cotizare realizate dupa pensionare sau nevalorificate la calculul initial al pensiei, au indeplinit conditiile pentru pensia de limita de varsta cu vechime integrala in intervalul 1 ianuarie 2003-30 iunie 2003. (M.O.nr. 479 din 4 iulie 2003 ).

Hotararea nr. 614 din 29.05.2003
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2003

Incepand cu luna iunie 2003, pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 11.725.005 lei, reprezentand echivalentul in lei, la data de 31 mai 2003, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hatarari.

Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 2,7%, devenind 2.408.317 lei.(M.O. nr. 392 din 6 iunie 2003).

Hotararea nr. 504 din 24.04.2003
   Hotarare pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.O. nr. 301 din 6 mai 2003).

Hotararea nr. 218 din 27.02.2003
   Hotarare de Guvern privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2003
Incepand cu luna martie 2003 pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 6.797.103 lei, reprezentand echivalentul in lei, la 28 februarie 2003, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.

Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 3,5%, devenind 2.345.001 lei. (M.O. nr. 144 din 5 martie 2003).

Hotararea nr. 1474 din 12.12.2002
   Hotarare privind aplicarea in luna ianuarie 2003 a celei de-a treia etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

-In luna ianuarie 2003 se efectueaza cea de-a treia etapa de recorelare a pensiilor, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.
-De masurile suplimentare de recorelare a pensiilor acordate potrivit prevederilor prezentei hotarari beneficiaza pensionarii pentru limita de varsta cu vechime integrala si pensionarii urmasi ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana la data de 1 ianuarie 1999 si al caror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.
-Incepand cu aceasta etapa de recorelare pensionarii pentru limita de varsta cu vechime integrala si pensionarii urmasi proveniti din sistemul asigurarilor sociale de stat, ale caror drepturi de pensie s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998, beneficiaza de acelasi numar suplimentar de puncte acordat prin masura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.315/2001, ca si pensionarii ale caror drepturi s-au deschis in cursul anului 1997. (M.O.nr. 943 din 23 decembrie 2002 ).

Hotararea nr. 1301 din 20.11.2002
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna decembrie 2002.

- Incepand cu luna decembrie 2002, pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 6.485.784 lei, reprezentand echivalentul in lei la 30 noiembrie 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 4,2%, devenind 2.252.729 lei (nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate).
(M.O. nr. 864 din noiembrie 2002).

Hotararea nr. 920 din 22.08.2002
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, incepand cu luna septembrie 2002.

- Incepand cu luna septembrie 2002, pensionarii din sistemul public de pensii, ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici de sau egale cu suma de 6.296.877 lei, reprezentand echivalentul in lei la data de 31 august 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 3%, devenind 2.161.928 lei (nu include contributia pentru asigurarile de sanatate).
(M.O. nr. 647 din 31 august 2002)

Hotararea nr. 642 din 20.06.2002
   Hotarare privind aplicarea in luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

- In luna iulie 2002 se efectueaza cea de-a doua etapa de recorelare a pensiilor, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.
- De prevederile prezentei hotarari beneficiaza pensionarii pentru limita de varsta cu vechime integrala si pensionarii urmasi ale caror drepturi de pensie s-au deschis pana la data de 1 ianuarie 1998 si al caror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.
(M.O. nr. 463 din 28 iunie 2002)

Hotararea nr. 613 din 13.06.2002
   Hotarare pentru prorogarea termenului prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

- Termenul prevazut la art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2002.
(M.O. nr. 444 din 25 iunie 2002)

Hotararea nr. 518 din 23.05.2002
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna iunie 2002

- Incepand cu luna iunie 2002 pensionarii din sistemul public de pensii, ale caror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate in plata nu depasesc un plafon egal cu dublul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002, respectiv 11.164.000 lei, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 5% si este de 2.098.959 lei si nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.
(M.O. nr. 367 din 31 mai 2002)

Hotararea nr. 195 din 28.02.2002
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2002

- Incepand cu luna martie 2002 pensionarii din sistemul public de pensii, ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 5.657.568 lei reprezentand echivalentul in lei la data de 28 februarie 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prezentei hotarari.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 6%, si este de 1.999.008 lei si nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.
(M.O. nr. 171 din 11 martie 2002)

Hotararea nr. 1315 din 27.12.2001
   Hotarare 2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.

- Pensiile din sistemul public de pensii se recoreleaza in 6 etape, semestrial, in perioada anilor 2002-2004.
- De masura recorelarii beneficiaza personale ale caror drepturi de pensie pentru limita de varsta cu vechime integrala sau de pensie de urmas s-au deschis pana la data de 1 ianuarie 1999 si al caror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2, este mai mic de 3 puncte.
-Recorelarea pensiilor se efectueaza prin adaugarea unui numar suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor art. 2.
- Numarul suplimentar de puncte care se adauga pentru fiecare dintre pensionarii inscrisi la pensie in acelasi an se determina ca diferenta intre punctajul mediu estimat pentru pensionarii ale caror drepturi se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, si punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor din aceeasi categorie de pensie, inscrisi in acelasi an.
- Punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor inscrisi la pensie in acelasi an se calculeaza, pe categorii de pensie, la nivelul lunii octombrie 2001, ca raport intre suma punctajelor medii anuale ale acestor pensionari, calculate potrivit prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, si numarul acestora.
-Punctajul mediu estimat corespunzator categoriei de pensie pentru limita de varsta cu vechime integrala este de 1,15074 puncte. Punctajul mediu estimat corespunzator categoriei de pensie de urmas este de 0,41845 puncte.
(M.O. nr. 11 din 10 ianuarie 2002)

Hotararea nr. 1337 din 27.12.2001
   Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.


Articolul 16 din Hotararea Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

- Angajatorii care au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupele I si a II-a de munca vor face reevaluarea acestora, in vederea incadrarii locurilor de munca in conditii deosebite, respectand dispozitiile prezentei hotarari, pana la data de 30 iunie 2002.

(M.O.nr. 36/21.01.2002)

Hotararea nr. 1319 din 27.12.2001
   Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea statutului Casei Nationale de Pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobat prin H.G. nr. 258/2001 (M.O. nr. 11 din 10 ianuarie 2002).

Hotararea nr. 1169 din 21.11.2001
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei, incepand cu luna decembrie 2001.

- Incepand cu luna decembrie 2001 pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 5287446 lei reprezentand echivalentul in lei, la 30 noiembrie 2001, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexare.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 7%, devenind 1885856 lei (nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate).
- Pentru drepturile de pensie deschise in baza Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luandu-se in considerare valoarea punctului de pensie de 1597232 lei, stabilita conform prevederilor art. 81, la care se aplica prevederile hotararilor Guvernului nr. 523/2001, nr. 781/2001 si indexarea de 7%.
(M.O.nr. 759/28.11.2001)

Hotararea nr. 781 din 21.08.2001
   Hotarare privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul III al anului 2001.

- Incepand cu luna septembrie 2001 pensionarii din sistemul public de pensii, ale caror cuantumuri de pensie cuvenite sau aflate in plata sunt mai mici sau egale cu 5.079.198 lei, reprezentand echivalentul in lei, la data de 31 august 2001, al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor.
- Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 4,1%, devenind 1.762.482 lei (nu include contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.
- Persoanele ale caror drepturi au fost deschise in anul 1998 si ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mari decat cuantumul corespunzator punctajului mediu estimat la data de 31 august 2001, beneficiaza de un cuantum al pensiei indexat cu un procent de 2,0% .
- Persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 1999 - 31 martie 2001 si ale caror cuantumuri sunt mai mari decat cuantumul corespunzator punctajului mediu estimat la data de 31 august 2001 nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.
(M.O.nr. 502/27.08.2001)

Hotararea nr. 736 din 26.07.2001
   Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. in proprietatea statului si in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

- Se aproba transmiterea cu plata a unei constructii si a terenului aferent, situate in municipiul Bucuresti, Str. Latina nr. 8, sectorul 3 din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
(M.O.nr. 492/23.08.2001)


Copyright ©2003 - 2024 Casa Judeteana de Pensii Sibiu