Relatii cu publicul: Goie Doina / Tel: 0269.218130
Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
» Legi [ 19 ]
» Ordonanţe de urgenţă [19]
» Hotarâri de guvern [ 21 ]
» Alte acte normative [ 15 ]Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

 » Prima pagină » Legislaţie » Alte acte normative

Ordinul nr. 122 din 21.02.2008
   Ordin nr. 122 din 21 februarie 2008(urmeaza a fi publicat)
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.. Descarca...>>

Ordinul nr. 92 din 08.02.2008
   pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001. Descarca...>>

Ordinul nr. 1019 din 23.11.2007
   pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001. Descarca...>>

Ordinul nr. 680 din 01.08.2007
   pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul nr. 207 din 14.03.2007
   privind aprobarea Procedurilor de predare-primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de munca aflate in pastrarea titularilor, in vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul nr. 848 din 22.11.2004
   M.M.S.S.F. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare.(M.O. nr. 22 din 7 ianuarie 2005)

Ordinul nr. 134 din 08.04.2004
   M.M.S.S.F. privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.(M.O. nr. 312 din 08 aprilie 2004).

Ordinul nr. 674 din 29.05.2003
   Ordin pentru completarea si modificarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 551/2003. (M.O. nr. 380 din 2 iunie 2003).

Decizia nr. 134 din 03.04.2003
   Decizia Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimul instaurat in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000 (M.O. nr. 134 din 3 aprilie 2003).

Ordinul nr. 516 din 29.11.2002
   Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr. 886 din 9 decembrie 2002).

Ultimul alineat al punctului 29 de la litera B punctul VII din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifica si va avea urmatorul continut:

- "Procura speciala este valabila 18 luni."

Ordinul nr. 718 din 11.12.2001
   Ordin al ministrului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(M.O. nr. 834/27.12.2001).

Ordinul nr. 518 din 06.08.2001
   Ordinul ministrului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificari si completari privind:
• asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;
• precizari privind incadrarea in conditii deosebite de munca;
• precizari privind regularizarile la calculul si plata contributiei de asigurari sociale;
• precizari privind determinarea bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale;
• precizari privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale;
• precizari privind baza de calcul pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizatiilor prevazute la art.110 si 111 din lege;
(M.O.nr. 464/14.08.2001)

Ordinul nr. 364 din 14.05.2001
   Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in sensul ca anexa nr.8 la norme se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
(M.O.nr. 257/18.05.2001)

Ordinul nr. 352 din 07.05.2001
   Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotararii Guvernului nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

- Nominalizarea locurilor de munca propuse sa fie incadrate in conditii deosebite se va face de catre angajator, impreuna cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, dupa caz, impreuna cu reprezentantii salariatilor in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, acolo unde acesta este infiintat.
- Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite se face de catre angajator in baza avizului Inspectoratului Teritorial de Munca, iar pentru activitati nucleare, in baza avizului Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
- Angajatorul va solicita efectuarea determinarilor pentru noxele profesionale susceptibile sa depaseasca limitele admisibile prevazute in Normele generale de protectie a muncii.
- Institutiile abilitate sa execute aceste determinari sunt urmatoarele: directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; clinicile de medicina muncii sau boli profesionale; Inspectia Muncii, prin Centrul de monitorizare a unitatilor cu risc profesional; alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si Familiei si recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(M.O.nr. 300/07.06.2001)

Ordinul nr. 340 din 04.05.2001
   Ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(M.O. nr. 337/21.05.2002).


Copyright ©2003 - 2024 Casa Judeteana de Pensii Sibiu