Relatii cu publicul: Goie Doina / Tel: 0269.218130
Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
Care sunt posibilitatile de reducere a varstei standard de pensionare ?
Este necesara asigurarea sociala ?
Cine sunt persoanele considerate agricultori?
Ce trebuie stiut despre recorelarea pensiilor ?
Cine are dreptul la pensie de urmas ?
Ce conditii trebuie indeplinite pentru obtinerea unei pensii?


Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

  Prima pagină Atribuţii

ART.4 Casa teritoriala de pensii are in principal următoarele atribuţii n plan teritorial:

 • Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;

 • Incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii, si inregistreaza declaratiile de asigurare;

 • Asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;

 • Verifica modul de costituire, virare si incasare a contributiei de asigurari sociale si dispune, dupa caz, masurile prevazute de lege

 • Desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora potrivit legii;

 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;

 • Stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si evidentiaza si efectueaza plata acestora, potrivit legii;

 • Stabileste si plateste indemnizatii si alte drepturi prevazute in legi speciale, finantate, in conditiile legii, de la bugetul de stat;

 • Emite decizii de recuperare a drepturilor incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;

 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, si dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;

 • Asigura executia bugetara, organizeaza contabilitatea acesteia;

 • Intocmeste si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat precum si al bugetului de stat pentru indicatorii repartizati;

 • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

 • Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;

 • Rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;

 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului prin programme de instruire specifice domeniului de activitate, conform strategiei CNPP;

 • Asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata, potrivit legii;

 • Numesc conducerea si asigura indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;

 • Asigura confidentialitatea si securitatea datelor;

 • Asigura transmiterea datelor catre nivelul central, in vederea consolidarii bazei de date nationale a CNPP ;

 • Asigura securitatea echipamentelor din dotare : protectia impotriva furturilor si/sau distrugerilor, manipulare conform specificatiilor tehnice;

 • Asigura administrarea patrimoniului propriu;

 • Asigura managementul resurselor umane in limitele competentelor legale ;

 • Prezinta CNPP, lunar raportul privind activitatea proprie, din angajamentul de performanta;

 • Asigura desfasurarea activitatii de arhivare a documentelor, potrivit prevederilor legale.

 • Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege de statul aprobat de HG 771/2003 ori stabilite de presedintele CNPP


Copyright ©2003 - 2024 Casa Judeteana de Pensii Sibiu