Logo
Casa Judeteana de Pensii Sibiu Casa Judeteana de Pensii Sibiu
Dictionar Legislatie Atributii ale Casei de Pensii Prestatii Harta site
Legi [ 19 ]
Ordonanţe de urgenţă [19]
Hotărri de guvern [ 21 ]
Alte acte normative [ 15 ]



Sibiu
XtremeWD - www.sibiul.ro

  Prima pagin Legislaţie Legi

Legea nr. 136 din 02.08.2012
   privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012

Data intrarii in vigoare : 26 iulie 2012


Descarca documentul complet : Legea Nr. 136 din 18 iulie 2012

Legea nr. 263 din 05.04.2011
   LEGE-263-cu-OUG-117.doc, ANEXA_5_L.263.doc, normele metodologice de aplicare

Legea nr. 49 din 19.03.2010
   LEGE nr. 49 din 19 martie 2010
privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010
Data intrarii in vigoare : 1 aprilie 2010

Descarca...>>


Legea nr. 255 din 19.08.2007
   Legea nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 498 din 25.07.2007
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Descarca...>>



Legea nr. 141 din 17.05.2005
   Pentru suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale
ART. 1
Aplicarea prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, se suspenda pana la data de 1 iulie 2005 inclusiv, cu exceptia art. 93 alin. (2).
ART. 2
Pe durata de suspendare a legii prevazute la art. 1, pentru cheltuielile de intretinere, dotare si functionare a departamentului prevazut la art. 93 alin. (2) din Legea nr. 249/2004, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va apela, cu titlu de imprumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de garantare, constituit in baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare. Imprumutul va fi rambursat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in termen de un an de la data incetarii suspendarii, potrivit art. 1, impreuna cu dobanda egala cu cea practicata de Trezoreria Statului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. ( M. O. nr. 430 din 20 mai 2005)


Legea nr. 148 din 17.05.2005
   Pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice
ARTICOL UNIC
Alineatul (2) al articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute in prezenta ordonanta se depun la casa judeteana de pensii sau, dupa caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.(M. O. nr. 430 din 20 mai 2005)


Legea nr. 91 din 13.04.2005
   Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
(M.O.nr. 322 din 15 aprilie 2005 )

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 855 din 17 septembrie 2004.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.



Legea nr. 76 din 07.04.2005
   Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005 - L76/7.04.2005
MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005

Legea nr. 78 din 07.04.2005
   Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat L78/7.04.2005 (M. O. nr. 301 din 11 aprilie 2005 )

Legea nr. 57 din 21.03.2005
   Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale L57/21.03.2005 (M. O. nr. 257 din 28 martie 2005)



Legea nr. 512 din 22.11.2004
   Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005. (M.O. nr. 1128 din 30 noiembrie 2004).

Legea nr. 571 din 22.12.2003
   Lege privind Codul fiscal. (modifica si completeaza si Legea 346/2002)
(M.O. nr. 927 din 23 decembrie 2003)

Legea nr. 79 din 11.03.2003
   Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare (M.O. nr. 193 din 26 martie 2003).

Legea nr. 632 din 27.11.2002
   Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 642,4 miliarde lei si un excedent in suma de 1.675,0 miliarde lei, aferent incasarilor din contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale si care este destinat exclusiv finantarii activitatii Fondului National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare cu aceasta destinatie.
In sumele prevazute mai sus sunt cuprinse si veniturile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.
Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei.
Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va stabili valoarea punctului de pensie la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplica la valoarea de 5.809.490 lei reprezentand salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2003.
Valoarea punctului de pensie, calculata conform prevederilor de mai sus, nu poate fi mai mica decat cea reglementata pentru luna decembrie 2002.
Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza in conditiile prevazute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, de regula in ultima luna a trimestrului. (M.O. 871 din 3 decembrie 2002).

Legea nr. 346 din 05.06.2002
   Lege privind asigurarea de accidente de munca si boli profesionale.
(M.O. nr. 454 din 27 iunie 2002)

Legea nr. 338 din 31.05.2002
   Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se modifica si se completeaza.
(M.O. nr. 446 din 25 iunie 2002)

Legea nr. 744 din 06.12.2001
    Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002.

-Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 se stabileste la venituri in suma de 114.352,8 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 113.357,1 miliarde lei, cu un fond de rezerva de 995,7 miliarde lei.
-Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002 este de 5.582.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 38,5% care se aplica la valoarea de 4.837.851 lei reprezentand salariul mediu estimat pentru trimestrul I al anului 2002. Valoarea punctului de pensie nu poate fi mai mica decat cea reglementata pentru luna decembrie 2001. Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza, in conditiile prevazute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare, in functie de posibilitatile financiare, in cursul executiei bugetare, de regula in ultima luna a trimestrului.
-In anul 2002, conform Legii nr. 19/2000, cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc in baza prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din legea mentionata: pentru conditii normale de munca - 35%; pentru conditii deosebite de munca - 40%; pentru conditii speciale de munca - 45% .
(M.O.nr. 785/11.12.2001)

Legea nr. 340 din 06.07.2001
   Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(M.O.nr. 378/11.07.2001)

Legea nr. 19 din 16.03.2000
   Lege privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Veniturile bugetului de asigurari sociale de stat se realizeaza prin contributii platite, dupa caz, de: asigurati; angajatori si Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala, pentru someri.
Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale. Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii: pentru limita de varsta; anticipata; anticipata partiala; de invaliditate; de urmas.
(M.O. nr.140/01.04.2000)


Copyright ©2003 - 2019 Casa Judeteana de Pensii Sibiu